Land Rover Kimman Amsterdam

Uitzonderingen

Voertuiggarantie

Onder de voertuiggarantie vallen geen onderdelen of componenten die eventueel moeten worden afgesteld of die naar aanleiding van normaal gebruik of gedurende het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden moeten worden vervangen (tenzij de vereiste werkzaamheden het directe resultaat zijn van een fabricagefout).

Dit is van toepassing op de volgende onderdelen:

- Het verwisselen of bijvullen van éénmalig bruikbare vloeistoffen, zoals olie, antivries, remvloeistof, ruitensproeiervloeistof en het koelmiddel dat wordt toegepast in de airconditioning
- Wisserbladen
- Olie-, lucht-, pollen- en brandstoffilter
- Alle gloeilampjes, met uitzondering van de gloeilampen voor de Xenon-koplampen en de instrumentenverlichting
- Drijfriemen – vervanging of afstelling
- Wieluitlijning/balancering
- Smering
- Motorafstelling – bougies
- Vervangen van remblokjes/remschoenen/remschijven als gevolg van slijtage
- Afstandsbediening – batterijen

Land Rover kan niet aansprakelijk worden gesteld voor reparaties of vervangingen die het directe resultaat zijn van:
- Normale slijtage
- Het niet voldoen aan de juiste onderhoudsvereisten van het voertuig in overeenstemming met de onderhouds- en service-instructies die door Land Rover zijn verstrekt
- Aftanken of bijtanken met de verkeerde brandstof, (bijv. benzine in plaats van dieselolie)
- Het gebruik van alternatieve bio-diesel- of bio-ethanolbrandstof in concentraties van meer dan 5 %
- Het niet gebruiken van door Land Rover gespecificeerde onderdelen of vloeistoffen (of onderdelen van een soortgelijke kwaliteit)
- Schade die het gevolg is van verwaarlozing, ongevallen of onjuist gebruik
- Ongeoorloofde modificaties aan het voertuig of aan onderdelen of componenten (modificaties die liggen buiten de Land Rover specificaties)
- Defecten die worden veroorzaakt doordat met het voertuig wordt deelgenomen aan autosport-evenementen of doordat dit wordt gebruikt voor andere doeleinden dan normaal privé- of commercieel gebruik

Garantie op gelakte oppervlakken en anticorrosie-garantie

Land Rover kan niet aansprakelijk worden gesteld voor reparaties of vervangingen die het directe resultaat zijn van:

- Het niet op de juiste manier onderhouden van de lak en de carrosserie door die lak en carrosserie regelmatig te reinigen in overeenstemming met de door Land Rover verstrekte instructies
- Het niet op tijd herstellen van beschadigde lak of corrosieschade die, ten tijde van de jaarlijkse inspectie, door een Land Rover dealer / erkende reparateur is geregistreerd in het onderhoudsboekje
- Factoren die liggen buiten de controle van Land Rover zoals natuurlijke risico’s (zout, pekel, industriële vervuiling, stormschade, zure regen) en beschadiging (inclusief steenslag, krassen en het gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen)
- Ongevallenreparaties waarbij materialen of reparatiemethoden worden toegepast die niet zijn goedgekeurd door Land Rover
- Wijzigingen aan het voertuig waardoor wordt afgeweken van de originele Land Rover specificaties 

Overige uitzonderingen

Van de Land Rover garantie zijn uitdrukkelijk uitgesloten:
- Aansprakelijkheid voor eventueel verloren tijd, ongemak, verlies van transport, of eventuele andere incidentele of consequentiële schade die door u (of derden) kan worden belopen als gevolg van een defect dat wordt gedekt door deze garantie.